عضو ائتلاف پیشرفت با بیان اینکه از اول هم نگفته بودیم که خروجی ائتلاف حتما یکی از ما سه نفر است، گفت: اگر رای جلیلی بالا باشد، واقعیت این است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.
افسران - حدادعادل: اگر رای جلیلی بالا باشد، واقعیت این است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم
موضوع :
اخبار ,