افسران - سخنگوی جبهه پایداری:  نام بردن از سعید جلیلی برای انتخابات در رسانه‌ها سوژه‌سازی بیش نیست

سخنگوی جبهه پایداری به صورت رسمی سعید جلیلی را گزینه نهایی جبهه پایداری در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری عنوان کرد.

موضوع :
اخبار ,