سعید جلیلی: آقای عارف خاطرشان هست که مبانی نظری برنامه چهارم توسعه مخالف گفتمان انقلاب بود/ در دولت‌های قبلی می‌گفتند اگر چیزی صرفه اقتصادی نداشته باشد نیازی نیست آن را تولید کنیم/ ما عدالت را باید اصل و مقدم بر پیشرفت بدانیم

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مهمترین محورهای سخنان سعید جلیلی بدین شرح است:

- وقتی می توانیم تصمیم صحیح بگیریم که مبتنی بر گفتمان انقلاب باشد
- آقای عارف خاطرشان هست که مبانی نظری برنامه چهارم توسعه مخالف گفتمان انقلاب بود
- - سه عنصر باید در تصمیم گیری ها شرکت کنند مردم، کارشناسان از همه طیفها، و کسانی که در دستگاههای دولتی هستند
- - هماهنگی در دولت باید وجود داشته باشد
- الان 40 شورا داریم که تصمیم میگیرند اما هماهنگ باید باشند
- در دولت نباید بین وزارتخانه ها اختلاف باشد
- بین قوا اگر قانون مبنا باشد مشکل پیش نمی آید
- ما عدالت را باید اصل بدانیم و مقدم بر پشیرفت بدانیم
- اگر فرصت بروز ظرفیت را ایجاد کنیم پیشرفت میکنیم
- عدالت باید ساختاری و نهادینه شکل بگیرد
- عدالت در تخصیص منابع باید مورد توجه باشد
- عدالت در سیاستگذاری تولید به عدالت ساختاری کمک میکند
- تحریم نفت یک فرصت است
- الان میتوانیم از ظرفیتهای کشور بهتر استفاده کنیم
- در ترانزیت مزیت نسبی داریم که بیشتر از بحث نفت میتواند برای ما درآمدزایی داشته باشد
- جلوگیری از خام فروشی هم یکی دیگر از موارد مهم است
- واردات غیرضروری را باید قطع کنیم
- باید به تولید ملی اهمیت بدهیم
- در دولتهای قبلی میگفتنند اگر چیزی صرفه اقتصادی نداشته باشد نیازی نیست تولید کنیم مانند بنزین

- وقتی در رسانه ملی برای کالاهای خارجی تبلیغ میش ود تولید ملی رشد نمیکند
- باید برای تولیددکننده فرجام کارش را کمک کنیم
- هدفمندی باید به خوبی اجرا بشود

- این مسائل در دولتهای قبل هم مطرح شده چرا در اجرا دچار مشکل شدند؟
- اولین کار برای هر نگاه اقتصادی این است که اگر به سازوکار اجرایی و ساختاری نپردازیم هیچ برنامه ای عملی نخواهد شد
- سازوکارها خوب تعریف نشده است
- مهمترین بحث این است که باید ساختار دولت طوری تعریف شود که مانع طرح های مردم نشود و ثانیا ظرفیتها را تقویت کند
- ما 70 هزار میلیلارد تومان معوقات بانکی داریم
هدفمندی یارانه ها بر مبنای طق اقتصادی صحیحی شکل گرفت
- یکی از طرح ها در جهت عدالت بود
- قبلا کالا را ارزانتر میدادیم این طرح اجازه نداد هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر کالای ارزان بگیرد
- ما ار بتوانیم ساختار اقتصادی و سازو کارها و فرهنگ حاکم بر آن را مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی قرار بدهیم جواب خواهد داد
- مردم بیشترین رنج را از مالیات تورمی میبرند
- ما باید به دنبال راه حل های ساختاری باشیم نه مقطعی
- اگر ما نقدینگی ها را به موقع کنترل کنیم متفاوت است با اینکه وقتی وارد بازار شد
- نقدینگی در ساختار اداری هم مطرح است مانند اینکه برای یک پروژه 4 برابر چیزی که باید هزینه بشود هزینه اختصاص دهیم
- همه مردم باید بتوانند عادلانه از فرصتها استفاده کنند
- باید مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی و محوریت با نقش مردم ظرفیتها را آزاد کنیم
- وقتی ساختار دولت را توانمند کردیم برای آزاد کردن ظرفیتها میتوانیم پیشرفت در اقتصاد را محقق کنیم

- ما نه تنها برای رفع مشکلات بلکه برای حماسه اقتصادی و پیشرفت برنامه ریزی داشته باشیم
- ما نیاز به عزم جدی داریم عزم برای آزادشدن ظرفیتهای مردم
- همه مردم بتوانند عادلانه از فرصتها استفاده کنند
- باید مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی و محوریت نقش مردم ظرفیتها را آزاد کنیم
- وقتی ساختار دولت را توانمند کردیم برای آزاد کردن ظرفیتها میتوانیم پیشرفت در اقتصاد را محقق کنیم
موضوع :
اخبار ,