دکتر جلیلی: امروز خط تردید در برابر خط ایمان و امید است/ زمان برخورد قاطع با تردیدافکنان فرا رسیده/ باید از فردای حماسه سیاسی در 24 خرداد کلید حماسه اقتصادی را فشردموضوع :
عکس ,  اخبار ,