واکنش علما به مقاله 'بهار'// آیت‌الله مکارم: فکر نکنند دولت جدید آمده و آزادی است و هر کسی هر کاری می‌خواهد بکند/ آیت‌الله علوی گرگانی: می‌خو‌اهند عمود خیمه ولایت را بشکنند/ آیت‌الله نوری همدانی: چرا باید در یک کشور اسلامی یک روزنامه جرات توهین به مقدسات را پیدا کند/ آیت‌الله بوشهری: دولت در مورد اعتقادات مردم، دقت بیشتری کند
موضوع :
اخبار ,