از شهر مدینه منوره حاج شیخ احمد این وصیت را فرستاده است که در شب جمعه در مدینه منوره قرآن کریم تلاوت میکردم که بخواب رفتم،دیدم که نبی اکرم(ص) تشریف آوردند و فرمودند: که در این هفته شصت هزار نفر از امت من مرده اند ولی در بین آنها یک نفر هم با ایمان نبوده، دوران بد آمده است،زنها حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند،سرمایه داران به ضعیفان کمک نمیکنند،به حج نمیروند و حشر و زکات مالشان را نمیدهند.شما ای شیخ احمد به مردم دنیا بفرمایید که نیکوکار و پرهیزکار باشید چون قیامت نزدیک است در آسمان یک ستاره ظاهر خواهد شد و بعد از آن درهای توبه به روی شما بسته میشود.رسول اکرم(ص) فرمودند:
هر کسی این وصیت نامه بخواند و یا چاپ کرده به جاهای دیگر برساند در روز قیامت به شفاعت آن شخص می آید،خداوند خانواده وی را به بهشت بشارت میدهد و باز فرمودند کسی که این وصیت نامه را نقل کرده به دیگران برساند ان شاءالله بدی هایش تمام می شود،حاجت مند به مراد خود میرسد.
شیخ احمد گفته است:اگر این گفته ها دروغ باشد خداوند مرا لعنت کند و به جهنم بفرستد.واجب و لازم است تا بر محمد(ص) همه وقت درود بفرستیم و به گرفتن روزه و خواندن نماز پایبند باشیم،کسی که صد برگ از این را چاپ کند و در بین مردم تقسیم کند دوازده روز بعد ان شاءالله خوشی میبیند،یک نفر در هند پنجاه برگ از این را چاپ کرد و در بین مردم تقسیم نمود بعد از چند روز هفتاد هزار روپیه یافت کرد،یک شخص دیگر این را دروغ فکر کرد بعد از چند روز پسرش وفات نمود.
یک برادر دیگر این وصیت را حقیقت دانست پنجاه برگ چاپ نمود پس از چندروز پنجاه هزار روپیه مفاد کرد،برادر دیگر در این فکر بود که فردا یا پس فردا چاپ میکنم اما چاپ نکرد پس از چند روزی فوت کرد.از شما برادران گرامی خواهشمندیم که این وصیت نامه را دروغ نشمارید که گنهکار میشوید،با چاپ نمودن چند برگ از این وصیت نامه به هر مقصود و مرادی که شایسته باشد برآورده خواهید گردید.به خداوند این وصیت نامه حقیقت است.موضوع :
اخبار ,